(במאמר זה – מונחי מאמץ והרפיה במובן הפיזי בלבד- מתח שרירי)

זהות בין דבר והיפוכו מתקיימת במזרח, בתורת הקוואנטים וגם בתחום התנועה!

הרפית שרירים יכולה לתת מענה בריא ויעיל למאמצים בהם עלינו לעמוד בחיי יומיום ומנגד, השגת יכולת הרפיה כזו דורשת תרגול ומאמץ .

בחיי יומיום נדרשים למאמצים מסוגים שונים :

מאמץ פנאי –כגון ספורט .

מאמץ עבודה – גם עבודה יושבנית דורשת מאמץ מסוים -מאמץ פעילות מוחית\ קוגנטיבית הגורם לכווץ שרירי תנועה ושלד וגם כאשר נשב בישיבה דינמית ומשתנה , נפעיל במידת מה שרירי ליבה וגב .

מאמץ משימות יומיומיות – כגון הכנסה והוצאת כביסה, ניקוי, וכו'.

בעוד שבפעילות פנאי אנו מודעים ולעיתים רוצים מאמץ הרי שבשני התחומים האחרים לא רק שאנו לא מודעים למאמץ ,הוא גם מתקיים לאורך זמן רב .

אם נחשב היכן מוטל על גופנו עומס רב יותר נראה את רוב העומס דווקא בשני תחומים אלו –

עבודה ומטלות בית .

כל מאמץ משמעו כווץ שריר כלשהו.

שריר מיועד לביצוע 3 פעולות בסיסיות : כווץ- הרפיה- מתיחה .

המנגנון הפזיולוגי וכימי בגופנו מחייב התאוששות השריר על מנת לאפשר את מיקסום יכולת הכווץ של השריר לקראת המאמץ הבא.

התאוששות השריר באה בעת הפסקת קשרים כימיים והוראות עצביות המורות לנו על כווצו וזוהי למעשה הגדרת ההרפיה .

תהליך ההתאוששות של השריר אינו מידי ונדרש זמן לביצוע חילוף החומרים ,סילוק חומרי הפסולת ומילוי המאגרים .

אחת הטעויות הנפוצות ביותר היא מצב בו איננו מרפים באופן מקסימלי את כווץ השריר בין מאמץ ומאמץ ויוצרים מצב של "כווץ כרוני" .

שרירינו מסוגלים לכך אך התפקוד שלהם נפגם .

אחת הדוגמאות הטובות היא כווץ שפתיים\ כתפיים.

אנשים המכווצים את שפתותיהם באופן מתמיד יכולים להמשיך בכך שנים ללא נזק רציני מצד אחד אך גם ללא צורך אמיתי לעשות זאת מצד שני!

גם בהינתן סביבה תומכת ארגונומית המפחיתה עומסי שריר שלד למינימום, לא יחול שינוי בכווץ כרוני זה העלול לגרום לכאבים ודלקות .

כאן באה לידי ביטוי חשיבותה של ההרפיה וה"מאמץ להרפיה" .

טיפוח מודעות גופנית והקצאת משאבים לתרגול הרפיה חיוני גם ואולי בעיקר בהתמודדות עם כווץ כרוני זה ונזקיו .

תרגול הרפיה דורש  זמן והדרכה נכונה.

בהינתן הדרכה נכונה זמן התרגול יכול להצטמצם במידה נכרת וייתכן שנזדקק פחות ופחות לטיפולים ולעזרים ארגונומים  לעמידה במטלות הפיזיות לאורך שבוע העבודה .

לדוגמא:

כעת , קחו אויר ובעיניים עצומות הוציאו אותו לאט ודמו כי הוצאת האויר עוברת דרך כל שרירי הגוף ומאוררת אותם .

קיבלתם קצת הרפיה .

אידיאל ההרפיה\ מאמץ שכולנו מכירים ומתפעלים ממנו בא לידי ביטוי ב: חתול .

היכולת האתלטית המופלאה של החתול מגיעה מיכולתו להרפות לחלוטין.

ננסה כולנו להיות חלק מהמחזמר הידוע !

ארז אלון 12\2023

"Relaxation is an effort."
The importance of relaxation in proper ergonomic occupational practice and the correct practice of relaxation.*

(In this article, the terms effort and relaxation are understood in a physical sense – muscular tension only).
Better muscle relaxation provides a healthy and efficient response to the efforts we face in our daily lives.
But, achieving such relaxation requires practice and effort.

Different types of efforts are required in life:
Leisure effort – such as sports.
Work effort – even sedentary work requires some effort – cognitive effort that causes muscle and skeletal activity, and when sitting in a dynamic position, we activate to some extent core and back muscles.
Daily tasks effort – such as laundry, cleaning, etc.
While in leisure acti

vities we are aware and sometimes desire effort, in the other two areas, not only are we not aware of the effort, but it also persists for a long time.

Therefore , our body bears a heavier load, in work and household tasks.
Every effort implies some muscle contraction.
Muscles are designed to perform 3 basic actions : contract – relax – stretch.
The mechanism in our body requires muscle recovery to allow maximum contraction ability of the muscle (for the next effort).
One of the most common mistakes is when we do not fully relax the muscle between efforts creating a kind of "chronic contraction" .

Our muscles are capable of it, but their function is impaired.
A good example is constant contraction of the lips or shoulders.
People who constantly contract their lips can continue to do so for years without serious damage on one hand without a real need to do so on the other!

Even in a most supportive ergonomic environment that minimizes muscle and skeletal loads, there will be no change in this chronic contraction that may cause pain and inflammation
.
This is where the importance of relaxation and  "effort" to relax comes into play.
Cultivating physical awareness and allocating resources for relaxation practice are crucial, especially in dealing with chronic contraction and its consequences.
Relaxation practice requires time and proper guidance.

With proper guidance, the practice time can be minimized and less need for treatments and ergonomic aids for physical tasks during the workweek.

Let's practice now-
Take a deep breath and with your eyes closed, exhale slowly, imagining that the air passes through all the muscles of the body and releases them.
You have just experienced relaxation.

The "top model" of relaxation-effort behavior we all know is expressed in a:
"CAT"
The athletic ability of a cat comes from its ability to relax completely.
Let's be part of the famous musical.
Erez Alon , Ergonomist & work fitness trainer.

שתף פוסט זה

לתיאום פגישה השאירו פרטים

דילוג לתוכן